Birger Normansällskapet / Kontakt

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Välkommen att kontakta oss!

För medlemsfrågor: medlem@birgernorman.se

 

Kontaktperson:

Grzegorz Flakierski, 0708624232, ordf@birgernorman.se

 

 

Vill du bli medlem?

Som medlem får du information via post och mail om aktuella händelser, dessutom stödjer du Birger Normansällskapets verksamhet.

 

Du blir medlem genom att betala årsavgift på bg nr 5792-6784 (betalningsmottagare Birger Normansällskapet). Det är också möjligt att betala årsavgift eller bli ny medlem vid sällskapets arrangemang, eller genom att mejla till sällskapet (bg-blankett skickas per post).

 

Årsavgiften är 150:-/enskild medlem, 200:-/familj, 550:-/förening.

 

 

Birger Normansällskapet grundades 2004 och har som syfte att vårda och vidga intresset för författaren Birger Norman. Vi vill fördjupa förståelsen för hans prosa, poesi och dramatik samt lyfta fram hans betydelse som kultur- och samhällskritisk debattör.

 

Det årliga Birger Normanpriset ska enligt statuterna delas ut till en mottagare som har ”verkat i Birger Normans anda”.

 

Vi har som målsättning att till 100-årsminnet av Birger Normans födelse, sommaren 2014, färdigställa ett minnesmärke. Ett förslag har tagits fram av konstnären Mats de Vahl (se bilderna). Minnesmärket ska inspirera och väcka intresse för Birger Normans skrivande som både yngre och äldre kan ta del av. Minnesmärkets placering ska vara på Svanö. Normans erfarenheter från uppväxten på ön gör den till den plats som hans skrivande utgår från och återkommer till.

 

Birger Norman är genom sin skrivargärning på många sätt förknippad med Ådalen -31. Från minnesmärket i Lunde är det ett stenkast till Svanö, och besökare kan därför enkelt besöka båda minnesmärkena.

 

 

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2018

Ordförande

Grzegorz Flakierski

 

Sekreterare

Berit Wiklund

 

Kassör

Ivar Hallin

 

Vice ordf

Sofia Jonsson

 

Ledamot

Margit Holmberg

Arne Hedberg

Marianne Klingberg

Ida Nilsing

E. Mikael Norberg

 

Hedersmedlemmar: Hervor Sjödin, Torsten Wiklander och Åke Melin