___________________________________________________________________________________________________________________________________


Välkommen att kontakta oss!

Mailadress: info@birgernorman.se


Kontaktperson:

Ordförande Ida Nilsing, 070-5801402, info@birgernorman.seVill du bli medlem?

Som medlem får du information via post och mail om aktuella händelser, dessutom stödjer du Birger Normansällskapets verksamhet. 


Du blir medlem genom att betala årsavgift på bg nr 5792-6784 (betalningsmottagare Birger Normansällskapet). Det är också möjligt att betala årsavgift eller bli ny medlem vid sällskapets arrangemang, eller genom att mejla till sällskapet (bg-blankett skickas per post).


Det går också bra att swisha till nummer: 1235586755


Årsavgiften är 150:-/enskild medlem, 200:-/familj, 550:-/förening.Birger Normansällskapet grundades 2004 och har som syfte att vårda och vidga intresset för författaren Birger Norman. Vi vill fördjupa förståelsen för hans prosa, poesi och dramatik samt lyfta fram hans betydelse som kultur- och samhällskritisk debattör.

Se stadgarna för sällskapet. Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2019

Ordförande

Ida Nilsing


Sekreterare

Berit Wiklund


Kassör

Ivar Hallin


Vice ordf

E. Mikael Norberg 


Ledamot

Margit Holmberg

Hassan Issa Alyasiri

Östen Högman
Sofia Jonsson (suppleant)

Margita Lemoine (suppleant)


Hedersmedlemmar: Hervor Sjödin, Torsten Wiklander, Åke Melin och Sten Brinkmalm