Aktuellt

Birger Normansällskapet
Årets Birger Normanpristagare

David Väyrynen

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto: Patrik Klingberg 


Läs mer om David på Teg Publishings hemsida.

Betraktar man Svanö från ovan, ser man att ön är hjärtformad. Med all rätt kan man säga att Birger Normandagen 11 aug 2019 blev ett hjärtemöte mellan Norrbotten och Ångermanland.


David Väyrynen är lyriker, undervisar, har läst vid folkhögskola och är politiskt engagerad i arbetarrörelsen. David Väyrynens yttre likheter med Birger Norman bildar ramarna för hur han i sin gärning verkar i Normans anda.


Genom diktsamlingen Marken, som skildrar människorna i Malmfälten, har David Väyrynen i sin generation lyckats få lyriken att nå ut till stora läsarskaror på ett sällan skådat sätt. Han skriver för dem han berättar om och han gör det på deras språk, som är hans eget. Dikten är inte bara poesi utan blandas med prosa, sånger och korta berättelser, där han inte sällan använder den reportagemetod som var Birger Normans signum.


De arbetande människorna och deras tro på solidaritet och gemensamma värden går som en röd tråd genom berättandet, som även har religiösa underströmmar. David Väyrynen lyckas fånga och skildra stora skeenden i vår tid genom individernas perspektiv, med norra Sverige som både centrum och periferi. På så sätt följer han den diktarkonst som Birger Norman hade, och för den vidare.