___________________________________________________________________________________________________________________________________

2020 års Birger Normanpris tilldelas

Katarina Östholm


Katarina Östholm är kulturredaktör på Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda.

Hon är en säker stilist med en fantastisk känsla för språket, särskilt i sina rika naturskildringar och sitt levande bildspråk. 


Genom kunniga recensioner lyfter hon konsten och kulturen i Ångermanland och verkar därmed för att både upprätthålla och vidga konst- och kulturintresset.


Norman och Östholm har olika sätt att uttrycka sitt engagemang, men landar ofta i samma slutsatser: Vikten av att sätta människan och naturen i centrum, att se detta i de stora skeendena och samhällsomvandlingarna, och därmed i tron på människans förmåga att påverka utvecklingen.


Läs artikeln i Allehanda: Kulturredaktör Katarina Östholm får årets Birger Normanpris: "Tror på människans förmåga".OBS!

Birger Normandagen som var tänkt att hållas i augusti är inställd. Priset kommer att delas ut till Katarina Östholm vid ett mindre arrangemang och Katarina firas mer 2021 om läget har blivit stabilare då.

Foto: Patrik Klingberg 


Läs mer om David på Teg Publishings hemsida.

2019 års Birger Normanpristagare

David Väyrynen


Betraktar man Svanö från ovan, ser man att ön är hjärtformad. Med all rätt kan man säga att Birger Normandagen 11 aug 2019 blev ett hjärtemöte mellan Norrbotten och Ångermanland.


David Väyrynen är lyriker, undervisar, har läst vid folkhögskola och är politiskt engagerad i arbetarrörelsen. David Väyrynens yttre likheter med Birger Norman bildar ramarna för hur han i sin gärning verkar i Normans anda.


Genom diktsamlingen Marken, som skildrar människorna i Malmfälten, har David Väyrynen i sin generation lyckats få lyriken att nå ut till stora läsarskaror på ett sällan skådat sätt. Han skriver för dem han berättar om och han gör det på deras språk, som är hans eget. Dikten är inte bara poesi utan blandas med prosa, sånger och korta berättelser, där han inte sällan använder den reportagemetod som var Birger Normans signum.


De arbetande människorna och deras tro på solidaritet och gemensamma värden går som en röd tråd genom berättandet, som även har religiösa underströmmar. David Väyrynen lyckas fånga och skildra stora skeenden i vår tid genom individernas perspektiv, med norra Sverige som både centrum och periferi. På så sätt följer han den diktarkonst som Birger Norman hade, och för den vidare.