___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nominerade till Birger Normanpriset 2020


Varje år delar Birger Normansällskapet ut ett pris till en eller flera personer som har ”verkat i Birger Normans anda”. Alla medlemmar har rätt att nominera pristagare. Juryn, som består av sällskapets styrelse, utser därefter en vinnare. Priset delas ut under Birger Normandagen på Svanö den 2 augusti 2020.


Följande nomineringar till Birger Normanpriset 2020 har kommit in. De beskrivande texterna är hämtade ur medlemmarnas nomineringar:


Katarina Östholm

  • Katarina är kulturredaktör på Tidningen Ångermanland och i den rollen skriver hon såväl intressanta recensioner som engagerande och kunniga krönikor. Främst lyfter hon fram landsbygdsproblematiken ur olika perspektiv och storstadsområdenas bristande medvetenhet om sitt beroende av en levande landsbygd.


Åke Lundgren

  • Åke Lundgren från Malå, Västerbotten, född 1951 i Kusmark, Kågedalens Församling. Han har arbetat som journalist och är författare till bland annat ”Långa Lappflickan” om Stor-Stina.


Lena Stompers, Noratrion, Sanna Norberg och Per-Åke Stockberg

  • I Ådalens alla kyrkor, församlingshem, församlingsgårdar, folkets hus, folkets parker, bygdegårdar, musikfestivaler, utescener, med mera, har de nominerade uppträtt i många år. Alltid med fulla hus och med stående ovationer. Birger Norman har med prosa, poesi och på mål på olika sätt beskrivit vad musiken betydde för människorna i Ådalen.


Senast den 15 maj 2020 ska juryn ha utsett en vinnare. Priset delas ut på Svanö den 2 augusti.

Foto: Patrik Klingberg 


Läs mer om David på Teg Publishings hemsida.

2019 års Birger Normanpristagare

David Väyrynen


Betraktar man Svanö från ovan, ser man att ön är hjärtformad. Med all rätt kan man säga att Birger Normandagen 11 aug 2019 blev ett hjärtemöte mellan Norrbotten och Ångermanland.


David Väyrynen är lyriker, undervisar, har läst vid folkhögskola och är politiskt engagerad i arbetarrörelsen. David Väyrynens yttre likheter med Birger Norman bildar ramarna för hur han i sin gärning verkar i Normans anda.


Genom diktsamlingen Marken, som skildrar människorna i Malmfälten, har David Väyrynen i sin generation lyckats få lyriken att nå ut till stora läsarskaror på ett sällan skådat sätt. Han skriver för dem han berättar om och han gör det på deras språk, som är hans eget. Dikten är inte bara poesi utan blandas med prosa, sånger och korta berättelser, där han inte sällan använder den reportagemetod som var Birger Normans signum.


De arbetande människorna och deras tro på solidaritet och gemensamma värden går som en röd tråd genom berättandet, som även har religiösa underströmmar. David Väyrynen lyckas fånga och skildra stora skeenden i vår tid genom individernas perspektiv, med norra Sverige som både centrum och periferi. På så sätt följer han den diktarkonst som Birger Norman hade, och för den vidare.