Aktuellt

Birger Normansällskapet
Birger Norman-dagen

11 augusti kl 14 Svanö


– Vi är mycket glada över att få dela ut priset till David Väyrynen och hoppas att så många som

möjligt tar chansen att komma till Svanö och fira Birger Normandagen med oss och pristagaren den 11 augusti, säger Ida Nilsing, ordförande i Birger Normansällskapet.___________________________________________________________________________________________________________________________________
Birger Norman-priset

2019 tilldelas

David Väyrynen


Han tar emot priset under Birger Norman-dagen på Svanö den 11 augusti


David är lyriker, undervisar, har läst vid folkhögskola och är politiskt engagerad i arbetarrörelsen. David Väyrynens yttre likheter med Birger Norman bildar ramarna för hur han i sin gärning verkar i Normans anda.

Genom diktsamlingen Marken, som skildrar människorna i Malmfälten, har David Väyrynen i sin generation lyckats få lyriken att nå ut till stora läsarskaror på ett sällan skådat sätt. Han skriver för dem han berättar om och han gör det på deras språk, som är hans eget. Dikten är inte bara poesi utan blandas med prosa, sånger och korta berättelser, där han inte sällan använder den reportagemetod som var Birger Normans signum.


De arbetande människorna och deras tro på solidaritet och gemensamma värden går som en röd tråd genom berättandet, som även har religiösa underströmmar. David Väyrynen lyckas fånga och skildra stora skeenden i vår tid genom individernas perspektiv, med norra Sverige som både centrum och periferi. På så sätt följer han den diktarkonst som Birger Norman hade, och för den vidare.


Nominerade till Birger Norman-priset var: 

> Elisabeth Rynell

> Katarina Östholm

> David Väyrynen

> Inga-Britt Sparring

> Eric Björklund